Cơ Hội Sinh Lợi Từ Aloha Phan Thiết

Xem xét phân tích dòng tiền đầu tư và cơ hội sinh lợi nhuận từ Aloha Phan Thiết – Aloha Beach Village – Biệt thự cao cấp ven biển

Phân tích dòng tiền đầu tư Aloha Beach Village

Tổng Giá VAT + 2% KPBT  952,000,000
Tổng Giá Chưa VAT + 2% KPBT  850,000,000
Thu nhập Cho Thuê Cam Kết 10%  85,000,000
Thu Nhập Đã Trừ 10% thuế TNCN  76,500,000
Thu Nhập Từ Bán Vocher  30,000,000
Tổng Thu Nhập Năm Đầu Tiên  106,500,000
Vốn Tự Có Của Khách 40%  380,800,000
Ngân Hàng Hỗ Trợ Vay 60%  571,200,000
Tỷ Suất Sinh Lời Trên Vốn Bỏ Ra Năm Đầu Tiên 28%
Số Tiền Thực Tế Khách Hàng Bỏ Ra
Năm Đầu Tiên Để Sỡ Hữu
 274,300,000

 

Lợi nhuận khi đầu tư Condotel Phan thiết - Aloha Beach Village

Lợi nhuận khi đầu tư Condotel Phan thiết – Aloha Beach Village