Aloha Phan Thiết đầy đủ nội thất

Mặt bằng dự án Condotel - Aloha Beach Village

Mặt bằng dự án Condotel – Aloha Beach Village

Hình ảnh thực tế mặt bằng tầng trệt Aloha Beach Village Phan Thiết

Hình ảnh thực tế mặt bằng tầng trệt Aloha Beach Village Phan Thiết

Hình ảnh thực tế mặt bằng tầng trệt Aloha Beach Village Phan Thiết

Hình ảnh thực tế mặt bằng lầu 1 đến lầu 3 Aloha Beach Village Phan Thiết

Hình ảnh thực tế mặt bằng lầu 1 đến lầu 3 Aloha Beach Village Phan Thiết