Tiến trình thanh toán khi mua Condotel Phan Thiết

Tiến trình và cách thức thanh toán khi mua Condotel Aloha Beach Village Phan Thiết

Tiến trình và cách thức thanh toán khi mua Condotel Aloha Beach Village Phan Thiết

Có 3 phương thức thanh toán khi mua căn hộ kết hợp khách sạn Condotel Aloha Beach Village Phan Thiết như sau :

1. Thanh toán chuẩn

ĐỢT THỜI ĐIỂM TỶ LỆ
1 Ngay khi ký Hợp Đồng Mua Bán căn hộ

(dự kiến ngày 08/01/2017)

Đủ 30% Giá Bán ( gồm VAT)

(Đã bao gồm tiền Đặt Mua 1&2)

2 Ngày 30/02/2017 10% Giá Bán (Gồm VAT)
3 Ngày 30/03/2017 10% Giá Bán (Gồm VAT)
4 Ngày 30/04/2017 10% Giá Bán (Gồm VAT)
5 Ngày 30/05/2017 10% Giá Bán (Gồm VAT)
6 Thông Báo bàn giao căn hộ (dự kiến quý 4/2017) 25% Giá bán (gồm VAT ) + VAT của 5% Giá bán đợt 7 và 2% phí bảo trì
7 Thông báo GCNQSDĐ QSDHNO và TSKGLVĐ 5% Gía bán

 

2. Thanh toán 95% chiết khấu 5%

 

ĐỢT THỜI ĐIỂM TỶ LỆ
1 Ngày ký hợp đồng mua bán căn hộ (dự kiến 08/01/2017) Đủ 95% (gồm VAT)
2 Thông báo GCNQSDĐ QSDHNO và TSKGLVĐ 5% Gía bán

 

3. Vay ngân hàng

 

Đợt Thời điểm Tỷ lệ
1 Ngày ký hợp đồng mua bán căn hộ (dự kiến 08/01/2017) Đủ 70% (gồm VAT)
2 Thông báo GCNQSDĐ QSDHNO và TSKGLVĐ 30% Gía bán